Ylä- ja Ala-Malmin väliin suunnitellaan Sydän-Malmia

 

Malmin keskustan suunnitteluperiaatteissa on ajatus Malmista koko koillisen Helsingin aluekeskuksena. Periaatteissa käsitellään täydennysrakentamista, palveluita, työpaikkoja, liikkumista ja viheralueita. Suunnitteluperiaatteita voi nyt kommentoida.

Ylä- ja Ala-Malmin väliin suunnitellaan Sydän-MalmiaUusia aukioita luomalla voidaan parantaa Malmin vetovoimaa ja viihtyisyyttä. Havainnekuva: Voima Graphics Oy.

Malmia on tarkoitus kehittää toiminnoiltaan monipuolisena eloisana keskuksena, joka toimii koko Koillis-Helsingin sydämenä. Malmin uudistuvan keskusta-alueen ytimenä on Sydän-Malmi, joka yhdistää Ylä- ja Ala-Malmin toisiinsa. 

Sydän-Malmi jakautuu pienempiin osa-alueisiin, joiden rakentamisessa otetaan huomioon aseman läheisyys ja keskustan vaiheittainen kehittyminen. Sydän-Malmia ympäröivät nykytilanteen mukaisesti kerrostalovaltaiset keskustakorttelit, joita kehitetään toiminnoiltaan monipuolisina.

Liikkumisessa keskeistä on Malmin keskustan kytkeminen laajempaan raideverkostoon uuden pikaraitiotien avulla. Alueelle tuodaan myös Malmin ensimmäinen pyöräkatu. Sydän-Malmia kehitetään kävelyvaltaisena sekä kävelyn ja pyöräilyn ehdoilla kehitettävinä alueina, joilla kulkevia tonttikatuja rauhoitetaan.

Malmin keskustan aukiot ja puistot säilyvät, ja niitä kehitetään tiivistyvää keskustaa entistä monipuolisemmin palveleviksi. Ylä- ja Ala-Malmin tärkeiden viheralueiden välistä virkistysyhteyttä vahvistetaan.

Julkisia palveluja kehitetään tukemaan uudistuvaa keskustaa. Kehittämisessä otetaan huomioon Malmin keskustan rikas kulttuuriperintö. Asumisen osalta varmistetaan myös kohtuuhintaisuus keskeisillä alueilla. 

Suunnitteluperiaatteita voi kommentoida 12.4.2021 saakka Kerro kantasi -palvelussa osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/malmin-keskusta

Tavoitteena on, että kaupunkiympäristölautakunta päättää suunnitteluperiaatteista kesällä 2021. Suunnitteluperiaatteiden hyväksymisen jälkeen voidaan käynnistää kaavamuutoksia ja edetä tarkempaan suunnitteluun.

 

 
 
 

Uusimmat uutiset