YIT: Toimistorakennuksen saneeraus on ympäristöystävällinen vaihtoehto​

 

Kevään 2020 poikkeuksellinen tilanne on pakottanut yritykset uudistamaan työn tekemisen tapojaan. YIT:n mukaan murros on kuitenkin kytenyt pinnan alla jo pidempään. YIT:n mukaan olemassa olevan toimistorakennuksen saneeraus on ympäristöystävällinen vaihtoehto, kun rakennuksen rungon osuus päästöistä jää syntymättä.

YIT: Toimistorakennuksen saneeraus on ympäristöystävällinen vaihtoehto​Maistraatinportti Helsingin Länsi-Pasilassa on YIT:n korjauskohde.

YIT:n mukaan viimeisen vuosikymmenen aikana työn luonne on muuttunut radikaalisti. Digitalisaation ansiosta rutiinitehtävät ovat automatisoituneet, mikä on jättänyt enemmän tilaa luovuudelle, innovaatioille ja ydinliiketoiminnan eri tehtäville. Maailma on pienentynyt, ja etätyö on näyttänyt, että töitä voi tehdä melkein missä tahansa ja kenen kanssa tahansa. Samalla työn tekemisen tilat ovat muuttuneet, ja moni yritys on siirtynyt huonetoimistosta avokonttoriin. 

 

”On menty jopa ääripäihin: jotkut yritykset ovat muuttaneet toimistojansa huonosti toimiviksi avotiloiksi työn tehostamisen tai säästöjen nimissä, miettimättä lainkaan, millaista työtä tilassa tehdään ja miten”, YIT:n toimitilojen myyntijohtaja Tuula Klemetti sanoo.

Klemetin mukaan työtilan uudistus vaatii aina katsetta yrityksen kulttuuriin ja työn tekemisen tapoihin. Yrityksen pitäisi haastaa prosessejaan ja miettiä uusiksi sekä hyviä että huonoja käytäntöjä. 

Uudet työn tekemisen tavat asettavat Klemetin mukaan uusia haasteita myös johtamiselle. Kun työ on yhä liikkuvampaa, yhteiset tavoitteet tulee asettaa niin selkeästi, että etätöissä, toimistolla tai kotona oleva työyhteisö voi toimia tehokkaasti yhteisiä tavoitteita kohti.

 

YIT:n tavoitteena on puolittaa oman toimintansa ja hankkeidensa hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2019 tasoon. YIT:n mukaan yksi tehokas tapa tarttua hiilijalanjäljen kokoon on korjausrakentaminen. 

”YIT:lle tehdyn tuoreen diplomityön mukaan jopa 60% rakennuksen hiilidioksidipäästöistä sitoutuu sen runkoon. Olemassa olevan toimistorakennuksen saneeraus uuteen elämään on ympäristöystävällinen vaihtoehto, sillä vaikka uusittaisiin kaikki pinnoista ja sisustuksesta talotekniikkaan asti, rungon osuus päästöistä jää silti syntymättä pienentäen koko hankkeen hiilijalanjälkeä huomattavasti uudiskohteeseen nähden”, YIT:n hankekehityspäällikkö Tuuli Korjus sanoo.

 

”Emme korjaa vain taloja vaan teemme hyvää työympäristöä”, Klemetti toteaa.

”Talon koko elinkaaren päästöjen näkökulmasta sijainti on todella tärkeä tekijä. Mitä helpommin työntekijä pääsee töihin julkisilla, pyörällä tai jalan, sitä pienemmäksi toimiston kokonaispäästöt jäävät”, Korjus sanoo.

”Vaatii taitoa tehdä ratkaisuja, jotka ovat mahdollisimman kauaskantoisia eivätkä sulje pois tulevaisuuden tarpeita ja niiden tuomia muutoksia. On paitsi ympäristötietoista mutta myös yrityksen toiminnan kannalta järkevää suunnitella toimitilalle uusi elämä niin, että se kestää pitkälle tulevaisuuteen ja taipuu kaikkiin muutoksiin”, Klemetti sanoo.

Luokitukset

Toimitilat

 

Uutiskirje

Uutisia Citymark.Todaystä joka kuukausi.
Katso aikaisemmat uutiskirjeet.

 

 
 
 

Uusimmat uutiset