Vero ja MML yhteiskäyttöisiin tiloihin Porvoossa

 

Porvoossa tehdään valtionhallinnon toimitiloissa historiaa, kun Verohallinto ja Maanmittauslaitos muuttavat ensimmäisinä valtion virastoina aidosti yhteiskäyttöisiin tiloihin. Virastot saavat modernin työympäristön nykyisestä Tulliportinkadulla sijaitsevasta Veroviraston toimitilasta, jonka muutostyöt Senaatti-kiinteistöt käynnistää joulukuussa 2019.

Vero ja MML yhteiskäyttöisiin tiloihin Porvoossa

Kuva: Pixabay

Käytännössä tilojen yhteiskäyttöisyys tarkoittaa, ettei virastoilla ole tyypilliseen tapaan omia tiloja, vaan kaikki tilat ovat molempien organisaatioiden käytössä. Vain asiakkaiden puhelinpalvelulle on tietosuojasyistä osoitettu virastokohtaiset tilat. Työympäristöratkaisu perustuu nimeämättömiin työpisteisiin. Uudistettuun työympäristöön tulee monipuolisesti erilaisia työtehtäviä palvelevia tiloja: mm. vuorovaikutteista ja keskittynyttä työtä tukevia tiloja sekä erilaisia neuvotteluhuoneita. Kulloinenkin työtila valitaan työtehtävän mukaan.

Myös asiakaspalvelutilat uudistetaan ja niissä korostuvat erityisesti yksityisyyden varmistaminen, akustiikan parantaminen ja entistä parempi asiakaskokemus.

Yhteiskäyttöisten tilojen hyödyllisyys on selkeästi tunnistettu valtiolla. Yhteistila on kustannustehokas, edistää virastojen välistä yhteistyötä, parantaa tilatehokkuutta ja pienentää siten hiilijalanjälkeä.

”Lähtökohtaisesti uusissa projekteissa otamme aina tarkasteluun yhteiskäyttöisyyden mahdollisuuden, jotta valtion rajalliset resurssit saadaan mahdollisimman viisaasti hyödynnettyä. Pienemmillä paikkakunnilla yhteiskäyttöisyys mahdollistaa myös yksittäiselle virkamiehelle laadukkaamman ja monipuolisemman työympäristön, mihin muuten ei välttämättä olisi taloudellisesti mahdollisuutta”, toteaa Senaatti-kiinteistöjen asiakaspäällikkö Karin Hukkanen.

Verohallinto ja Maanmittauslaitos ovat valtionhallinnossa edelläkävijäorganisaatiota ja lähteneet rohkeasti kokeilemaan yhteiskäyttöisyyttä. Muutostyöt tehdään tiiviissä yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen ja sen kumppaniverkoston kanssa.

”Verohallinnolla on 58 toimipaikkaa, joista noin puolet on alle 20 hengen toimistoja. Lähdimme mukaan hankkeeseen innolla hakemaan ratkaisuja ja käytännön oppia virastojen välisen yhteistyön mahdollistavista asioista ja hyödyistä. Meillä on nähty selvänä kehityskaarena, että tämänkaltainen yhteistyö tulee vääjäämättä valtiolla lisääntymään ja haluamme olla alusta asti mukana kehittämässä tätä kokonaisuutta”, toteaa Verohallinnon toimitilapäällikkö Olli Aalto.

”Yhteiskäyttöiset tilat antavat mahdollisuuden uudenlaiselle yhteistyölle ja osaamisen jakamiselle. Miksi tekisimme virastoille omia erillisiä tiloja, kun voimme toteuttaa ne yhdessä ja tuottaa yhteiset palvelut. Bonuksena saamme uusia työkavereita, joihin tutustutaan jo nyt yhteisissä työpajoissa”, toteaa MML:n toimitilapäällikkö Tarja Ek.

Ratkaisu on myös taloudellisesti järkevä. Maanmittauslaitos pystyy luopumaan yksityiseltä taholta vuokratuista tiloista ja Verohallinnon käytössä olevat tilat saadaan jatkossa optimaaliseen käyttöön. Tilatehokkuus tulee olemaan 15,4 m2 henkilöä kohden. Uudistetut tilat tarjoavat työympäristön 95 henkilölle, joista 35 on Maanmittauslaitoksen ja 60 Verohallinnon henkilöstöä.

Rakennushanke on Senaatti-kiinteistöjen kiertotalouspilotti, jossa panostetaan tilaresurssien järkevään käyttöön sekä olemassa olevien rakenteiden säilyttämiseen ja rakennusmateriaalien uudelleenhyödyntämiseen. Uusien materiaalien valinnoissa painotetaan kierrätettävyyttä ja muovin vähentämistä. Näin minimoidaan hankkeen ympäristövaikutuksia. Uudistettu toimitila otetaan käyttöön syyskuussa 2020.

Luokitukset

Toimitilat

 

Uutiskirje

Uutisia Citymark.Todaystä joka kuukausi.
Katso aikaisemmat uutiskirjeet.

 

 
 
 

Uusimmat uutiset