Työtilat ja johtaminen hybridityössä – Futuoffice mahdollistaa tehokkaan ja toimivan tulevaisuuden

 
Nykyisessä hybridimallissa työskentely asettaa uusia vaatimuksia sekä työskentelytiloille että johtamiseen. Tilat, jotka toimivat vielä ennen koronapandemiaa, vaativat uudistamista. Johtamisessa haetaan tasapainoa eri tarpeiden ja odotusten kanssa.
Työtilat ja johtaminen hybridityössä – Futuoffice mahdollistaa tehokkaan ja toimivan tulevaisuudenKuva: T-Mobile, Actiun kuvapankki

Toimitilojen kalustusprojektit koetaan usein hankaliksi ja kalliiksi. Alan asiantuntijatahot korostavat erilaisia asioita. Kiinteistön vuokranantajia kiinnostaa ensisijaisesti tilan sijainti, palvelut ja sopivuus asiakkaalle. Sisustusarkkitehdin ajattelua ohjaa rakenteelliset asiat sekä tyyli ja viihtyvyys. Kalustetoimittajien agendalla on kalusteiden sopivuus ja toimitus. Koska yritysten päättäjille tilojen kalustus ei ole päivittäistä tekemistä, otetaan palvelu usein omaan tilanteeseen väärästä paikasta, jolloin menetetään aikaa ja pahimmillaan päätökset jäävät roikkumaan. Kokonaispalvelulle on entistä suurempaa kysyntää, lähtien jo tarpeiden ja budjetin määrittelystä. Siitä hahmottuu miten projektin kanssa kannattaa edetä ja kenen kanssa, toteaa Futuofficen asiakkuusvastaava Pirkko Huhta.Kuva: Juuri Partners, Futuofficen kuvapankki

Tulevaisuuden tilatarpeissa tasapainoillaan tarjonnan, yrityksen tarpeen ja henkilöstön odotusten kanssa. Tarvitaan etäisyyttä ja läheisyyttä, kustannustehokkuutta ja edustavuutta, rauhaa ja sosiaalisuutta, vapautta ja turvallisuutta. Kalustamisessa tämä tarkoittaa muunneltavuutta, keskittymistä vaativia tiloja, paikkaa vetäytymiselle, yhteistyölle ja kohtaamisille. Toimistoissa tullaankin näkemään enemmän siirreltäviä hiljaisia tiloja ja pop-up tyyppisiä kalustusratkaisuja. Design-kalusteiden, akustisten ratkaisujen ja kasvien käyttö kasvaa. Työtehon ja työntekijän hyvinvoinnin kannalta ehdottoman tärkeä ergonomia edellyttää panostusta myös etätyöpisteissä.Kuva: Vetrospacen kuvapankki

Työelämämurros on muuttanut johtamista

Se mitä valintoja kussakin yrityksessä tehdään, liittyy vahvasti yrityskulttuuriin ja johtamiseen. Hybridimalli haastaa johtajat, kun toiminnan tehokkuus, hyvinvointi, oikeudenmukaisuus ja edustavuus on varmistettava työpisteen sijainnista riippumatta. Pandemia osoitti, että me osaamme johtaa itseämme, mitä tulee työstä suoriutumiseen. Toisaalta mielenterveysongelmat ovat kasvaneet, mikä viittanee yksinäisyyteen ja turvattomuuden tunteeseen.

Toivon, että kykenemme jalkauttamaan poikkeusajan opit uuteen toimintamalliin. Digiloikka jäänee pysyväksi kehitysaskeleeksi, ja toivottavasti myös itsensä johtaminen. Päätösten teossa ja henkilöstön tunnetilojen huomioimisessa on vielä paljon kehitettävää, toteaa Pirkko.

Kalustusprojektin käynnistäminen

Kalustusprojektin aloittamisessa tarkkaan tehty määrittely ja aikainen aloitus antavat hyvät mahdollisuudet onnistumiselle. Mitä paremmin omat tarpeet ja valmiudet selkeytetään alkuvaiheessa, sitä paremman lopputuloksen saa. Aktiivinen vuoropuhelu työntekijöiden työtavoista ja heidän tarpeistaan varmistaa uusien kalusteiden tehokkaan käyttämisen. Tehty pitkä etätyöjakso on auttanut ihmisiä tunnistamaan omat työskentelytapansa.

Me Futuofficessa tuemme yritysten päätöksentekoa linkittämällä projektin yrityksen liiketoimintaan, neuvomalla, tuomalla vaihtoehtoja ja antamalla henkilökohtaista palvelua koko kalustusprojektin ajan. Uutena palveluna on fasilitoitu minityöpaja, jonka avulla sekä yrityksen että henkilöstön tarpeet saadaan napakasti selkeytettyä.

Mikaela Nyman, Partner / Business Unit Director, Genero Oy:stä kertoo toimivasta yhteistyöstä: “Valitsimme Futuofficen muutama vuosi sitten aiempien tilojemme kalustamiseen. Pirkko ehdotti meille sopivia vaihtoehtoja, joista oli helppo tehdä päätökset. Hän hoiti projektin odotusten mukaan, ja olimme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen. Kun muutimme uusiin, isompiin tiloihin, oli luontevaa jatkaa yhteistyötä Futuofficen kanssa. On ollut ilo huomata kuinka Futuoffice on laajentanut palvelun tarjontaa asiakaspalvelusta tinkimättä. Pirkon ohjaava ote, vastuuntunto ja miellyttävä huolenpito tekee meidän elämästämme helpompaa”, kommentoi Mikaela.

Minulle on sydämen asia pitää huolta myös siitä, että kaikki hankinnat eri toimittajilta tulevat paikalle juuri oikeaan aikaan, Huhta summaa.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä Teidän tarvitsemanne tulevaisuuden työympäristö: Pirkko Huhta 040 822 7557

Futuoffice on tulevaisuuden työskentelytilojen kehittäjä, suunnittelija ja toteuttaja. www.futuoffice.fi.

 

 
 
 

Uusimmat uutiset