Tilamuotoilutoimisto Profit Interior: Nyt panostetaan tulevaisuuteen katsoviin työympäristöihin

 

”Yrityksillä on nyt käsillä erityinen mahdollisuus muotoilla uusia työn tekemisen tapoja ja luoda toimitiloistaan vetovoimaisia työympäristöjä”, Profit Interiorin suunnittelujohtaja Katja Lajunen toteaa. ”Tilaisuus kannattaa käyttää hyödyksi.” 

Tilamuotoilutoimisto Profit Interior: Nyt panostetaan tulevaisuuteen katsoviin työympäristöihin

Nämä neljä näkökulmaa valottavat tulevaisuuteen katsovien työympäristöjen suuntauksia.

1. Digitalisaatio

Teknologia on muokannut työpaikoilla kommunikointia ja tuottamista viime vuosina valtavasti ja mahdollistanut monipaikkaisen työn. Töitä tullaan tekemään entistä enemmän hybridi-mallilla, jossa toimistolla tehtävä työ ja etätyö eri paikoissa vaihtelee. Sen tueksi tarvitaan toimivat tekniset ratkaisut siirtymiseen sujuvasti työpaikan eri työpisteissä, etätyön ja toimistotyön - tai sen kolmannen ja neljännen työnteon paikan välillä. Investoi oikeanlaiseen virtuaalisen yhteistyön tekniikkaan ja suunnittele miten teknologia käytännössä jalkautetaan henkilöstön käyttöön. 

2. Tilaa tiimityölle

Yksi tärkeimpiä motivaatioita palata toimistolle on kasvokkain tapahtuvan yhteistyön ja kommunikaation tarve. Toimistolle houkuttelee myös kollegoiden kanssa tapaaminen, käytäväpalaverien spontaani vuorovaikutus ja työyhteisön luoma merkityksellisyyden tunne. Eteenpäin ajattelevat yritykset tarjoavat henkilöstölleen tiimien tarpeisiin räätälöityjä tiloja sekä tiloja sosiaalisten kontaktien ylläpitämiselle.

3. Joustavuus ja skaalautuvuus

Työn tekemisen joustavuus näkyy myös tiloissa ja kalusteissa, jotka elävät tarpeiden mukaan. Rajaamalla ketterästi eri kokoisille ryhmille sopivia työalueita saavutetaan työympäristöön myös kaivattua turvallisuutta. Siirrettävät tilamoduulit, jotka voidaan kalustaa eri tarpeisiin, antavat joustavuutta tilaratkaisuihin. Yhteiskäyttöiset tilat oman toimitilan jatkeena tuovat skaalautuvuutta yrityksille, joissa tilatarpeet muuttuvat nopeallakin tahdilla.

4. Hyvinvointia tukevat tilat

Odotukset työtiloja kohtaan ovat muuttuneet pandemian aikana. Toimistolle palatessa odotetaan tiloilta toimivuutta ja ratkaisuja tarpeisiin, joihin etätyöpaikka ei vastaa. Hyvinvointia tukevien tilojen näkökulmasta se tarkoittaa sitä, että työtiloissa ja toimintamalleissa huomioidaan entistä enemmän erilaiset tavat tehdä työtä, kohdata ja palautua. Viihtyisät ja toimivat tilat luovat kokonaisvaltaisesti arvoa yritykselle ja kannattelevat hyvinvointia.

”Fyysisen, virtuaalisen ja sosiaalisen työympäristön kehittäminen vaatii ajatustyötä ja syvää ymmärrystä siitä mitä halutaan saavuttaa ja miten tiloilla voidaan tukea henkilöstöä ja yhteistä työkulttuuria”, Katja Lajunen toteaa.  ”Nyt on hyvä hetki kysyä henkilöstöltä mitä on opittu ja hyödyntää kokemus uusissa ratkaisuissa. ”

Profit Interior on tilamuotoilutoimisto, joka on erikoistunut modernien työympäristöjen ja työtapojen muotoiluun. Kokemukselliset ja tavoitteisiin osuvat tilat luodaan yhteistyössä asiakkaan kanssa.

https://profitinterior.fi/

 

 
 
 

Uusimmat uutiset