Teollisuus- ja logistiikkakiinteistöjen kysyntä nousi puolella Euroopan, Afrikan ja Lähi-idän alueiden markkinoista

 
Teollisuus- ja logistiikkakiinteistöjen kysyntä nousi puolella Euroopan, Afrikan ja Lähi-idän alueiden markkinoista

Colliers Internationalin EMEA -alueen Teollisuus & logistiikka -raportin mukaan teollisuus- ja varastokiinteistöjen kysyntä kasvoi 50 %:ssa EMEA-markkinoista vuoden 2018 ensimmäisellä puolivuotiskaudella.

Colliers Internationalin EMEA -alueen Teollisuus & logistiikka -raportin mukaan teollisuus- ja varastokiinteistöjen kysyntä kasvoi 50 %:ssa EMEA-markkinoista vuoden 2018 ensimmäisellä puolivuotiskaudella, verrattuna vuoden 2017 jälkimmäisen puolivuotiskauden 35 %:iin, vuokralaisten vahvan luottamuksen saattelemana ja huolimatta yleisistä talouden haasteista, kuten protektionismipeloista sekä USA:n ja sen läheisten EU-kauppakumppanien välisistä jännitteistä.

Teollisuuden vähenevä luottamus koko Euroopan markkinoilla ei ole aiheuttanut kolhua varastotilojen kysyntään EMEA-alueella. Verkkokaupankäynnin kasvun johdosta varastointipalveluita tarjoavat yhtiöt kilpailevat rajusti kiinteistöistä, erityisesti, jos ne sijaitsevat liikenneverkoston solmukohdissa ja lähellä väestökeskuksia.

Uudisrakennusten puute vähentää vapaana olevien tilojen määrää

“Tyhjäkäyttöprosentit pysyivät vuoden 2018 ensimmäisellä puolivuotiskaudella matalina. Keskimääräinen tyhjäkäyttöaste kaikilla markkinoilla oli tutkimuksen mukaan 5,7 %, ja alle 3 %:n tyhjäkäyttöasteita löytyi kaupungeista, joihin kuuluvat muun muassa München, Bukarest, Kööpenhamina, Praha ja Barcelona”, kertoo Damian Harrington, EMEA-alueen tutkimusjohtaja Colliers Internationalista. “Voimakas kysyntä merkitsi sitä, että se osa markkinoista, jolla tilojen käytön laskua nähtiin, laski vuoden 2017 jälkimmäisen puolivuotiskauden 54 %:sta 46 %:iin vuoden 2018 ensimmäisellä puolivuotiskaudella. Tämä kysynnän kasvu olisi voinut olla vielä voimakkaampaa, mutta sitä rajoitti laadukkaiden, modernien tilojen puute vuokralaisille.”

Rakentamisaktiivisuus oli heikkoa, vaikka olosuhteet paranivat vuoden 2017 loppuun verrattuna ja se osuus markkinoista, joka raportoi kehityshankkeiden määrän laskua, väheni 40 %:sta 32 %:iin. Eri EMEA-markkinoiden välillä oli suuria eroja: tietyillä itäisen Keski-Euroopan alueilla, kuten Puolan keskiosissa, oli suuria rakennushankkeita, kun taas läntisen Euroopan kaupungeissa, kuten Tukholmassa, Münchenissä ja Berliinissä, hankkeet pysyivät määriltään hyvin vähäisinä, alle 100 000 neliömetrissä.

Vuokralaisia suosivat markkinat laskivat vain 18%:iin EMEA-alueen yhteismäärästä

Rajoitettu tilojen saatavuus tukee edelleen vuokranantajia suosivien markkinoiden kasvua. Vuokranantajia suosivien markkinoiden määrä oli 41 % markkinoista vuoden 2018 ensimmäisen puolivuotiskauden lopussa, verrattuna ainoastaan 31 %:iin markkinoista kaksi vuotta sitten. Neutraalien markkinoiden osuus on pysynyt suurin piirtein samana kahden vuoden tarkasteluajanjakson aikana. Vuoden 2018 kesäkuun lopussa tämä osuus oli 41 % markkinoista. Kaiken kaikkiaan kehitys on johtanut siihen, että vuokralaisia suosivien markkinoiden suhteellinen määrä on laskenut vain 18 %:iin.

EMEA-alueen teollisuus- ja logistiikkamarkkinoiden näkymät pysyvät positiivisina 

Raju kilpailu varastotiloista ja niiden hyvin rajoitettu saatavuus aiheuttaa edelleen runsaasti ongelmia toimijoille vuoden 2018 loppuun saakka ja todennäköisesti myös pitkälle vuoteen 2019. Makroekonomisesti tarkasteltaessa teollisuus- ja logistiikkakiinteistöjen näkymiä haittaavat lukuisat epävarmuudet. UK:ssa Brexit-neuvottelujen lopputulos on vielä epäselvä, eikä myöskään vielä tiedetä, miten lopputulos vaikuttaa hankintaketjuihin. EU27-maiden osalta USA:n kauppasodilla on vaikutusta erityisesti Saksan ja Itä-Euroopan autoteollisuusalueisiin.

“Yleisesti ottaen vuokralaisten, jotka etsivät toimitiloja tärkeimmiltä maantieteellisiltä alueilta, kuten Saksasta, Benelux-alueelta ja Pohjoismaista, tulee varautua vuokrien lisäkorotuksiin, mutta markkinat vakaantuvat kuitenkin tietyin osin. Kaupungeissa, kuten Stuttgart, München, Barcelona ja Budapest, vahva kysyntä törmää vähentyneeseen tarjontaan, kun taas joissakin kaupungeissa, kuten Lodzissa Puolassa, aktiiviset hankkeet voivat hillitä vuokrien nousua”, Harrington kommentoi.


Tietoa Colliers International Groupista 

Colliers International Group Inc. on maailmanlaajuinen huippuluokan yritys, joka on erikoistunut kiinteistöpalveluihin sekä sijoitusten hallintaan. Yritys toimii 69 maassa, ja sillä on palveluksessaan yli 13 000 ammattilaista. Colliers on nopeiten kasvava julkinen ja maailmanlaajuinen, kiinteistöpalveluja sekä sijoitustenhallintaa tarjoava pörssiyhtiö, jonka liikevoitto vuonna 2017 oli 2,3 miljardia dollaria (2,7 miljardia dollaria tytäryhtiöt mukaan lukien). Colliersilla vallitsee vahva yrittäjähenki, ja yrityksestä merkittävä osa on työntekijöiden omistuksessa ja hallinnassa. Tämän ansiosta yrityksen ammattilaiset tarjoavat monipuolisia palveluita kiinteistöalan toimijoille sekä kiinteistöjen omistajille ja sijoittajille ympäri maailman. Sijoitustenhallintapalveluidensa kautta yrityksellä on yli 20 miljardia dollaria hallittavia varoja maailman arvostetuimmilta institutionaalisilta asuntosijoittajilta.

Colliersin ammattilaiset ajattelevat ennakkoluulottomasti, jakavat loistavia ideoita sekä tarjoavat harkittuja ja innovatiivisia neuvoja vauhdittaakseen asiakkaidensa menestystä. Colliers on sijoitettu sadan parhaan maailmanlaajuisen ulkoistamispalvelun joukkoon kansainvälisen ulkoistamisammattilaisten järjestön (International Association of Outsourcing Professionals) listalla 13 vuonna peräkkäin, mikä on enemmän kuin yhdelläkään muulla kiinteistöpalveluyrityksellä. Commercial Property Executive -media on nimennyt Colliersin parhaaksi omaisuudenhoitajaksi kahtena peräkkäisenä vuonna.

Colliersia johtaa kokenut johtoryhmä, jonka omistuksessa on merkittävä määrä pääomaa ja on yli 20 vuoden ajan osoittanut tuottavansa yli 20 %:n vuosituoton osakkailleen.

 

 
 
 

Uusimmat uutiset