Suomalainen innovaatio: energia ja ilmanvaihto haltuun kokonaisuutena

 

Rakennusautomaatiota tarjoava Fidelix Oy ja teknologiayritys Futurice Oy ovat kehittäneet ratkaisun, jossa tekoäly käy läpi talotekniikkajärjestelmistä kerättävää dataa, ja sen perusteella hallitaan kiinteistön energiankulutusta ja sisäilman laatua.

Suomalainen innovaatio: energia ja ilmanvaihto haltuun kokonaisuutena

 

– Tähän saakka energiatehokkuutta on parannettu laitekohtaisesti, useiden tahojen toimesta. Kun kokonaisuus ei ole kenenkään hallussa, yhtäällä tehty säätö voi lisätä kulutusta toisaalla jopa ylikuormittaen sitä, kertoo Fidelixin Antti Koskinen.

 

Kiinteistöissä on erilaisia lämmönlähteitä sekä jäähdytys- ja ilmanvaihtoratkaisuja, joissa jokaisessa saattaa olla omat ohjausjärjestelmänsä.

 

– Jokainen laite ja järjestelmä tuottaa jatkuvasti valtavasti dataa, joka on tällä hetkellä täysin alihyödynnetty. Perinteisillä keinoilla on vaikea havaita, miten järjestelmien toiminta vaikuttaa kokonaisuutena energiankulutukseen ja sisäilman laatuun, vaikka kaikki olennainen tieto on olemassa.

 

Juuri tähän Fidelixin ja Futuricen kehittämä, tekoälyyn ja koneoppimiseen perustuva Fidelix flow_how tuo ratkaisun. Se löytää eri laitteiden ja järjestelmien tuottamasta datasta kaikki olennaiset poikkeamat ja tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden hallita energiankulutusta ja sisäilmaa kokonaisuutena, Koskinen kertoo.

 

– Käytännössä kyseessä on ratkaisu, jossa tekoäly pureskelee taloteknisten järjestelmien tuottamaa dataa ja yhdistää sen. Näin data saadaan hyötykäyttöön päätöksenteon pohjaksi ja voidaan sekä saavuttaa suoria kustannussäästöjä että ennaltaehkäistä ongelmia, kertoo kehitystyössä alusta asti mukana ollut Futuricen Arttu Sipilä.

 

Avoimien rajapintojen ja valmistajariippumattomuuden vuoksi uusi ratkaisu voidaan liittää useiden valmistajien rakennusautomaatio-, mittarointi-, IoT- ja talotekniikkajärjestelmiin.

 

– Ainoa edellytys Fidelix flow_how:n käytölle on se, että kiinteistön rakennusautomaatio ja siitä kertyvä data on pilvessä. Arvion mukaan meillä on vuoteen 2025 mennessä palvelun piirissä yli 5000 kiinteistöä, Koskinen kertoo.

 

– On upeaa olla mukana kehittämässä yhteiskunnallisesti näin merkittävää ratkaisua ja viedä koko rakennusalaa uudelle ajalle! Tulevaisuudessa kukaan ei osta enää yksittäisiä laitteita, vaan energiatehokkuutta ja hyvää sisäilmaa palveluna, Koskinen ja Sipilä toteavat.

 

 
 
 

Uusimmat uutiset