STUL: Suurissa kiinteistöissä varauduttava sähkökatkoihin

 

Toimisto-, liike- ja palvelurakennuksissa sekä monikerroksisissa asuinkerrostaloissa sähkökatkoihin varautuminen on erittäin tärkeää erityisesti turvallisuuden takia, muistuttaa Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL.

STUL: Suurissa kiinteistöissä varauduttava sähkökatkoihinKuv: Jaana Ahti-Virtanen

– Kiinteistöjen palo- ja rikosturvallisuuden on toimittava, vaikka sähköt olisivat poikki. Kriittisissä tiloissa kuten sairaaloissa myös muita toimintoja pitää taata. Järjestelmien toiminta varmistetaan esimerkiksi akuilla, UPS-laitteistoilla tai varavoimageneraattoreilla. Myös aurinkosähköjärjestelmät auttavat sähkön riittävyydessä, kun verkon syöttö katkeaa, kehityspäällikkö Riikka Liedes Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:stä sanoo.

Joidenkin järjestelmien toiminta sähkökatkoissa on pakollista tarkastaa tietyin väliajoin. Ensi talven mahdollisiin tuleviin sähkökatkoihin varautumisessa on STUL:n mukaan tärkeää varmistaa, että sekä pakolliset että täydentävät tarkastukset järjestelmien toiminnasta katkon aikana ja palautumisesta katkojen jälkeen on tehty.  

Sähköjen palautuessa sähkökatkon jälkeen kaikki laitteet kytkeytyvät päälle samanaikaisesti. Tämä voi aiheuttaa tehopiikin, joka voi joissain harvinaisemmissa tilanteissa aiheuttaa ongelmia sähköjärjestelmässä. Kannattaa siis varmuuden vuoksi tarkastella myös käynnistystehoja ja mahdollisesti aikatauluttaa laitteiden käynnistämistä automaation avulla.  

Sähkökatkot voivat olla riski myös järjestelmien ja tietotekniikan tietoturvalle. Siispä pelkän fyysisen ja nähtävän palautumisen lisäksi myös järjestelmien hyvä tietotekninen toiminta on varmistettava katkon jälkeen. 

Vinkkejä sähkökatkoihin varautumiseen: 

–  Laadi erilaiset tilanteet huomioiva varautumissuunnitelma sähkökatkojen varalle. Suunnitelmien yksityiskohtiin vaikuttavat muun muassa mahdollisen sähkökatkon viikonpäivä ja kellonaika sekä ulkolämpötila. Suunnitelma huomioi tilat, laitteet ja järjestelmät. ​ 

–  Suunnitelman tekemisessä auttaa, jos kohteessa on tehty sähköntarpeen kriittisyyden arviointi ja tunnistettu, mitä omassa toiminnassa tapahtuu, kun sähköt katkeavat. 

–  Tarkista, että kriittisissä järjestelmissä on sähkökatkoja varten keskeytymätön virransyöttö eli UPS-järjestelmä (Uninterruptible Power Supply), jonka avulla prosessit voidaan ajaa hallitusti alas.​  

–  Suunnitelmissa tärkeintä on huomioida työ- ja paloturvallisuus sekä erilaisten kriittisten järjestelmien sähkönsaannin turvaaminen varavoimalla. 

–  Kovilla pakkasilla on syytä varmistaa, ettei mikään ehdi jäätymään.​ 

–  Hyvän suunnitelman avulla minimoit sähkökatkon taloudelliset menetykset ja estät laiterikot sekä järjestelmävauriot. ​ 

–  Vastaavasti kuin toiminnan alasajoon, myös ylösajoon tarvitaan suunnitelmat. Tunnista jo etukäteen automaattisesti käynnistyvät toiminnot ja manuaalisia toimia edellyttävät toimenpiteet.​ 

–  Testaa sekä katkon aikainen toiminta että palautuminen katkon jälkeen katkaisemalla itse sähköt hallitusti toiminnallesi sopivana hetkenä. 

–  Varmista katkon jälkeen järjestelmien ja laitteiden turvallinen ja energiatehokas toiminta kohteessa. Tee sama tarkastus vielä esimerkiksi vuorokauden kuluttua. ​ 

–  Päivitä varautumissuunnitelma kokemusten pohjalta. 

–  Muista ohjeistaa ja muistuttaa tilojen käyttäjiä siitä, miten toimitaan sähkökatkon aikana (hissien käyttö, tilojen käyttö ja lukitukset).   

 

 
 
 

Uusimmat uutiset