Sodexon kysely: 60 % haluaisi työskennellä etänä

 

Jos suomalaiset saisivat valita työskentelypaikkansa vapaasti, 47 % tekisi töitä pääasiassa kotoa käsin, 40 % työpaikalla ja 13 % jossakin kolmannessa itse valitsemassaan paikassa kuten kahvilassa tai kirjastossa, selvisi Sodexon huhtikuisesta kyselystä.

Sodexon kysely: 60 % haluaisi työskennellä etänäKuva: Rami Marjamäki

Sodexon kyselyyn vastasi noin tuhat yli 18-vuotiasta suomalaista.  

Toimistotyöskentelyssä 37 % vastaajista arvosti eniten omaa työpistettä. Toiseksi tärkeimpänä pidetään mahdollisuutta työskennellä ilman häiriötekijöitä (25 % vastaajista). Työpisteen ergonomiaa tärkeimpänä asiana pitää 20 % vastaajista.

– Itse uskon, että toimitilat eivät ole katoamassa mihinkään, sillä niillä on tärkeä merkitys työyhteisön yhteen nitovana paikkana. Toimitilat pystyvät tarjoamaan työntekijöille sellaista, mitä kotikonttorilla ei ole tarjolla. Tutkimustulosten perusteella vaikuttaa samalla kuitenkin siltä, että kotikonttorilla hyväksi havaittuja elementtejä, kuten omaa rauhaa, odotetaan jatkossa myös toimitiloilta. Nyt työnantajien onkin korkea aika selvittää työntekijöiden tarpeet ja tehdä muutoksia toimitiloihin, jos tarve vaatii, Sodexo Suomen toimitusjohtaja Bianca Brink sanoo.

54 % vastaajista kertoo, että kuluneen kahden vuoden aikana työnantaja teki jonkinasteisia muutoksia toimitiloihin. Vähän yli puolet näistä muutoksista onnistui, mutta myös lähes puolet kertoo, että muutoksilla ei ollut joko muutosta aiempaan tai että asiat jopa muuttuivat huonompaan suuntaan.

40 % vastaajista kertoo, että työnantaja on selvittänyt heidän mielipidettään työskentelytavoista ja toimitiloista kuluneen kahden vuoden aikana. 

– Meitä on koskettanut ehkä suurin työelämään vaikuttanut muutos ikinä. Nyt vasta yritämme ymmärtää kuinka laajasta ja pitkäaikaisesta muutoksesta oikein on kyse ja millaiset toimitilat palvelevat työntekoa tulevaisuudessa. Muutoksia ei kannata tehdä vain muutoksen paineen vuoksi vaan työntekijöiden tarpeiden pohjalta, Brink toteaa.

– Tulee myös muistaa, että toimitilamuutokset eivät onnistu yhdessä yössä ja muutosten tulee olla sellaisia, että ne tukevat yrityskulttuuria. Hyvissä ajoin jo ennen varsinaisia muutostöitä tarvitaan muun muassa nykytilanteen kartoittamista, tavoitteiden asettamista ja suunnitelmaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Työntekijät kannattaa osallistaa alusta saakka ja muutoksesta viestiä aktiivisesti. Tarvittavaa osaamista koko muutosprosessin läpivientiin on harvoin valmiina yrityksen sisällä, joten asiantuntevan kumppanin hyödyntäminen kannattaa, Brink sanoo.

Sodexon kyselyn toteutti Syno International Omnibus-tutkimuksena 21.–25. huhtikuuta. Kyselyyn vastasi verkossa 1006 yli 18-vuotiasta suomalaista valtakunnallisesti. Otos on väestöä demografisesti edustava. Tutkimus ei ota kantaa työnantajan toimialaan.

 

 
 
 

Uusimmat uutiset