Senaatti myy Kouvolan suojellun Salpakeskuksen

 

Senaatti-kiinteistöt on käynnistänyt tarjouskilpailun Kouvolan Salpakeskuksen toimistokiinteistöstä. Kohteen läheisyydessä sijaitsee kaupungintalo, koulu, toimistorakennus, seurakuntakeskus sekä asuinkerrostaloja.

Senaatti myy Kouvolan suojellun SalpakeskuksenKuva: Senaatti-kiinteistöt
Vuonna 1954 valmistunut toimistokiinteistö on ollut Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen käytössä vuodesta 2010. Talon muita käyttäjiä ovat olleet muiden muassa Kymen lääninhallitus ja Kymen TE-keskus. 
 
Valtion toimijoiden siirryttyä pääosin muihin tiloihin on kohteen käyttö kuitenkin vähentynyt viime vuosina merkittävästi. Rakennuksen tontti kuuluu asemakaavassa hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeseen.
 
Rakennus on suojeltu; se on kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä. Rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- tai muutostöiden on oltava sellaisia, että rakennuksen kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy.
 

 
 
 

Uusimmat uutiset