Senaatti-kiinteistöt myy Turun Herkules-korttelin

 
Senaatti-kiinteistöt järjestää Turun keskusta-alueen Herkules-korttelista suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun, joka käynnistyy elokuussa 2023. Myytävä tontti sijaitsee Aurajoen rannalla Martinkadun ja Itäisen rantakadun kulmassa. Kortteliin on luvassa asuin- ja liikerakentamista.
Senaatti-kiinteistöt myy Turun Herkules-korttelinHerkules-kortteli keskellä, visualisoinnissa mahdollisia rakennusmassoja. Kuva: Senaatti

– Kilpailualue on sijaintinsa puolesta aivan uniikki. Vastaavanlaisia mahdollisuuksia kiinteistö­kehittämiselle Aurajoen rantaan tuskin hetkeen tulee eteen. Tavoitteenamme on luoda kilpailun kautta monipuolinen ihmisen mittakaavainen kokonaisuus, joka on arkkitehtonisesti laadukas ja palvelee kaupungin asukkaita tuoden lisää palveluita ja elämää keskusta-alueelle, kohteen myynnistä vastaava Senaatin kiinteistö­kehityspäällikkö Otto Virenius sanoo.

Kilpailun tavoitteena on löytää koko kortteliin kaupunki­kuvallisesti laadukkaat ja monipuoliset suunnitelmat sekä käyttötarkoitukset. Kilpailu on tarkoitus saattaa päätökseen kevään 2024 aikana, minkä jälkeen Turun kaupunki jatkaa asemakaava­ehdotuksen laatimista yhteistyössä kilpailun voittajan ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa.

Asemakaavaehdotuksen tavoitteena on muuttaa hallinto- ja virastorakennusten korttelialueen käyttötarkoitus asumiseen sekä liike- ja toimistokäyttöön. Osa alueesta jää Senaatin omistukseen, ja se on tarkoitus myydä myöhemmin asemakaavan tultua voimaan. Tontilla sijaitsee myös vanha suojeltu puurakennus, joka säilytetään. Suunnittelu- ja tontinluovutus­kilpailu on suunnattu ammattimaisille kiinteistöalan toimijoille, rakennuttajille sekä näiden muodostamille toteuttaja/kilpailijaryhmille. Kilpailijoilta edellytetään viite- ja konsepti­suunnitelmia sekä tarjousta asuin- ja liikerakennusoikeuden ostamisesta.

 

 
 
 

Uusimmat uutiset