S-ryhmän logistiikkakeskuksiin Sipoossa 4000 aurinkopaneelia

 

S-ryhmän Sipoossa olevien päivittäis- ja käyttötavaroiden logistiikkakeskuksien piha-alueelle asennetaan 4 000 aurinkopaneelia. Samalla keskuksien valaistuksessa lisätään led-valojen määrää.

S-ryhmän ilmastotavoitteiden keskeisiä linjauksia on, että ryhmä käyttää vuoden 2030 jälkeen pelkästään uusiutuvaa sähköä. Sipoossa vuoden loppuun mennessä valmistuvat kaksi 2000 paneelin aurinkosähköjärjestelmää muuttavat tavoitetta todeksi.

S-ryhmän logistiikkakeskuksiin Sipoossa 4000 aurinkopaneelia

Rakentuvista aurinkovoimaloista toinen tuottaa sähköä käyttötavaran logistiikkakeskuksen käyttöön, toinen taas päivittäistavaran keskukselle. Kumpikin tuottaa vuodessa sähköä noin 800 megawattituntia. 

- Aurinkosähkö sopii hyvin kiinteistöjemme energiantuotantopalettiin. Järjestelmät tuottavat sähköä tehokkaimmin juuri silloin, kun tilojemme suurimpien sähkösyöppöjen eli kylmäkoneiden kulutus on korkeimmillaan, S-ryhmän logistiikasta vastaavan Inex Partnersin toimitusjohtaja Petteri Pelkonen kertoo.

Aurinkosähkövoimaloita rakennetaan myös muihin Inexin operoimiin kiinteistöihin eri puolille maata.

- Limingan terminaalin aurinkosähkövoimala otettiin käyttöön viime vuonna, ja Kuopion ja Seinäjoen terminaaleihin rakennetaan puolestaan voimalat tänä vuonna, Pelkonen toteaa.

Täydessä mitassaan parisen vuotta toimineiden Sipoon-keskusten lämmitys ja toimistotilojen jäähdytys on alusta lähtien hoidettu lähes kokonaan uusiutuvilla energiamuodoilla, valtaosin geoenergialla ja pienemmältä osin puupelleteillä. Viileä- ja pakastetilojen jäähdytys sekä automaation pyörittäminen hoidetaan sähköllä, josta 60 prosenttia on ollut S-ryhmän itse tuottamaa uusiutuvaa sähköä. Lisäksi jäähdytyksen lauhdelämmöllä saadaan katettua noin puolet päivittäistavaralogistiikkakeskuksen lämmityksestä.

Sipoon-logistiikkakeskusten sähkönkäyttö tehostuu led-valojen määrän kasvaessa. Käyttötavarapuolen tiloissa led-valoja vaihdetaan yli 90 prosenttiin kaikista tiloista. Päivittäistavaran puolella led-valaistus on jo puolessa tiloista, mutta myös siellä määrä lisääntyy.

Valaistusmuutoksella säästetään vuositasolla sähköä 1600 megawattituntia. Säästön lisäksi muutos parantaa tilojen valaistusta ja vähentää ylläpitotöiden tarvetta.

Inex Partners tähtää myös jakelukuljetuspäästöjensä leikkaamiseen 20 prosentilla vuoden 2018 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Keinoina ovat siirtyminen uudempaan moottoriteknologiaan ja uusiutuvien ja vaihtoehtoisten polttonesteiden käytön lisääminen.

- Otamme käyttöön lisääntyvässä määrin myös niin sanottuja HCT-rekkoja, joiden pituus ja kuljetustila on suurempi kuin tavallisissa täysperärekoissa. Pyrimme täyttämään ne maksimaalisesti, mikä luonnollisesti vähentää päästöjä kuljetettua tavarakiloa kohden. On ilo todeta, että kuljetusliikkeet ovat entistä valveutuneempia kuljetusten päästöjen merkityksestä sekä hyvin avoimia yhteistyölle, Pelkonen kiittää.
 

 

 
 
 

Uusimmat uutiset