Museovirastolta hoitoavustusta Verlalle, Vanhalle Raumalle ja Petäjävedelle

 
Museovirasto on jakanut 235 000 euroa kolmen maailmanperintökohteiden hoitoon ja kehittämiseen. Petäjäveden vanha kirkko sai 31 400 euroa, Vanha Rauma 101 500 euroa sekä Verlan puuhiomo ja pahvitehdas 94 000 euroa.
Museovirastolta hoitoavustusta Verlalle, Vanhalle Raumalle ja PetäjävedelleJalmari Laihinen korjasi Petäjänveden vanhan kirkon portaita kesällä 2022. Kuva: Perinnerakentaja Leo Lönnroth

Museoviraston mukaan tyypillisiä avustettavia korjaustoimenpiteitä maailmaperintökohteissa ovat vesikattojen kunnostaminen, rakennusrunkoon liittyvät korjaukset sekä julkisivujen ja ikkunoiden korjaaminen.

– Maailmanperintökohteilta avustuksen saamisen edellytyksenä on, että tutkimus- tai suunnitteluhanke tai korjaaminen ovat rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot säilyttäviä eli restauroivia tai konservoivia, kertoo erikoisasiantuntija Jaakko Holma Museovirastosta.

Museoviraston jakamia maailmanperintökohteiden hoitoavustuksia myönnetään toimenpiteisiin, joilla varmistetaan kohteen säilyminen maailmanperintöstatuksensa arvoisena.

Verlan puuhiomo sai avustusta yhteensä 94 000 palosuojauksen parantamiseen, ikkunoiden ja kattojen korjaamiseen sekä kuivaamorakennuksen tiiliseinien restaurointiin.

Vanha Rauma sai yhteensä 101 500 euroa vesikattojen ja julkisivujen korjaamiseen.

Petäjäveden vanha kirkko sai 31 400 euroa maisemanhoidon yleissuunnitelman ja pihasuunnitelman laatimiseen.

– Petäjäveden vanhan kirkon pihapiiri ei ole tällä hetkellä esteetön, mutta tutkimme, onko tätä parannettavissa niin, että mahdollisimman monen olisi mahdollista kokea kirkko myös sisältä. Kirkon esteettömyyden parantaminen on tyypillinen restaurointitehtävä, jossa joudutaan punnitsemaan kohteeseen tehtävät lisäykset hyvin tarkkaan. Varmaa on, että kohdetta ei saada täysin esteettömäksi, mutta nykytilannetta on varmasti mahdollisuus parantaa erilaisin toimenpitein, Petäjäveden seurakunnan kirkkoherra Laura Laitinen sanoo.

Suomessa maailmanperintökohteita on tällä hetkellä seitsemän. Näistä kuusi on kulttuurikohteita: Suomenlinna, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Sammallahdenmäki ja Struven ketju. Seitsemäs kohde on luontokohde, Merenkurkun saaristo.

 

 
 
 

Uusimmat uutiset