Lehto Group aikoo myydä tytäryhtiönsä

 
Lehto Group Oyj on tehnyt aiesopimuksen, joka koskee Lehdon 100-prosenttisesti omistamien tytäryhtiöiden Lehto Asunnot Oy:n, Lehto Tilat Oy:n, Lehto Components Oy:n ja Insinööritoimisto Mäkeläinen Oy:n osakekantojen myyntiä. Myytävät yhtiöt käsittävät käytännössä kaiken Lehto-konsernin nykyisen liiketoiminnan.
Lehto Group aikoo myydä tytäryhtiönsäKuva: lehto.fi

Kaupan yhteydessä ostajalle on tarkoitus siirtää myös kaikki emoyhtiön hallussa olevat myytävien yhtiöiden liiketoiminnan kannalta oleelliset varat, vastuut, resurssit ja henkilöstö.

Ostajaksi mainitaan toimiluvallinen eurooppalainen rahastoyhtiö, joka on erikoistunut kiinteistösektoriin ja kerännyt noin viisi miljardia euroa omaa pääomaa useiden eri rahastojen kautta, joista yksi hankkisi Lehden tytäryhtiöt. 

Ostajan on tarkoitus sijoittaa 10 miljoonaa euroa oman pääoman ehtoisia käteisvaroja hankittuun liiketoimintaan, mikä Lehdon arvion mukaan kattaisi myytävien yhtiöiden kaikkien nykyisten projektien rahoitustarpeet. 

Aiesopimuksen mukaan myytävien yhtiöiden yhteenlaskettu velaton arvo on 11,3 miljoonaa euroa. Lehdon pankkivastuiden vähentämisen jälkeen Lehto saisi suunnitellun kaupan toteutuessa noin 3 miljoonan euron käteiskauppahinnan yhtiöidensä myynnistä.

Kaupan toteutumisen jälkeen Lehto Groupille jäisi käteisvaroja sekä erinäisiä varallisuus- ja velkaeriä yhteensä noin 5–8 miljoonaa euroa sisältäen arviolta 1–2 miljoonan euron määräiset kassavarat. Lisäksi emoyhtiölle jäisi 15 miljoonan euron määräinen vaihtovelkakirjalaina. Jos vaihtovelkakirjalainaa tai sen merkittävää osaa ei muunneta Lehdon omaksi pääomaksi, Lehdolle jäävän nettovarallisuuden arvon odotetaan olevan negatiivinen kaupan toteutumisen jälkeen.

Yritysten myynti on tarkoitus toteuttaa vuoden 2023 viimeisen neljänneksen aikana. Lehdon hallitus on käynnistänyt selvitystyön jäljelle jäävän emoyhtiön liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamiseksi, ja sen tarkoituksena on päättää Lehdon tulevasta strategiasta.

– Olemme tyytyväisiä tehtyyn aiesopimukseen. Olemme löytäneet kohdeyhtiöille järeän ja luotettavan yhteistyökumppanin, joka tunnistaa kohdeyhtiöiden tulevaisuuden potentiaalin. Yhteistyökumppanilla on käytössään merkittävät taloudelliset resurssit ja kokemusta kiinteistötoimialan yrityksiin sijoittamisesta. Lehdon nykyisten osakkeenomistajien näkökulmasta suunnitellun transaktion toteuttaminen on välttämätöntä, jotta jäljelle jäävä emoyhtiö voisi tarkastella uusia liiketoimintamahdollisuuksia tästä eteenpäin. Uskomme, että transaktio on paras mahdollinen tällä hetkellä toteutettavissa oleva järjestely Lehdon ja sen osakkeenomistajien kannalta tässä haastavassa rakentamistoimialan markkinatilanteessa, kertoo hallituksen puheenjohtaja Eero Sihvonen.

 

 
 
 

Uusimmat uutiset