Kolmas avustushaku julkisen puurakentamisen kehittämiseen

 

Ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelma on avannut kolmannen ja viimeisen hakukierroksen julkiselle sektorille. Avustuksella halutaan vauhdittaa kuntien puurakentamista ja lisätä valmiuksia hankkeiden toteutukseen.

Kolmas avustushaku julkisen puurakentamisen kehittämiseenKuva: Ari Nakari
Hankkeet voivat ministeriön mukaan esimerkiksi tuottaa uutta tietoa, palveluja, ratkaisuja ja toimintamalleja puurakentamisen kehittämiseksi. Haussa menestyäkseen hankkeen pitää tavoitella muutoksia, jotka lisäävät puun käyttöä kunnissa pysyvästi. Lisäksi hankkeilla pitää olla potentiaalia laajempaan vaikuttavuuteen ja toimintakulttuurin muutokseen.

Avustuksen hakija voi olla kunta, kuntayhtymä, seutukunta, maakunta, maakunnan liitto, kunnan omistama liikelaitos tai näiden johtama konsortio.

Avustushaku on käynnissä 12.4.2021 asti. Hakukuulutus, ohjeet ja hakulomake löytyvät Puurakentamisen ohjelman verkkosivuilta.

Loppuvuonna 2020 järjestetyllä toisella hakukierroksella avustettiin 11:tä hanketta yhteensä 532 000 eurolla. Avustusta saivat

Helsingin kaupunki: Puukouluselvitys, 50 400 e
Korsholms kommun: Smedsby skolcentrum - trä i stället för betong?, 31 500 e
Keravan kaupunki: Puurakentamisen arkkitehtuurikilpailun kilpailutusmallin kehittäminen kaupungille, 70 000 e
Muhoksen kunta: Kirkkosaaren puurakentamisen kehittämishanke, 17 500 e
Lahden kaupunki: Puukerrostalon tilaamisen kehityshanke, 70 000 e
Järvenpään kaupunki: Puurakentaminen tasavertaiseksi vaihtoehdoksi kaupungin suunnitteluprosessia kehittämällä, 33 810 e
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy: Kanta-Hämeen puurakentamisen visio ja strategia, 64 792 e
Tuusulan kunta: Ilmastoviisaan puukyläkaupungin suunnittelu Rykmentinpuistoon, 59 990 e
Inkoon kunta: Kyrkfjärdens skola, massiivipuukoulun suunnittelun ja valvonnan erityiskysymykset, 29 400 e
Lappeenrannan kaupunki: Puurakentamisen kehittäminen Lappeenrannan kaavoituksessa, 70 000 e
Sipoon kunta: Massiivipuurakentamisen tietotaidon kehittäminen ja puurakentamisen tavoitteiden integroiminen Sipoon kunnan yhdyskuntaprosessiin, 35 000 e
 

 
 
 

Uusimmat uutiset