Helsingin talousvesi hyvälaatuista viime vuonna

 

Helsingissä jaettava talousvesi oli laadultaan hyvää vuonna 2022, kertoo talousveden laatua valvova Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut. Talousveden toimittaa koko pääkaupunkiseudun alueelle kuntayhtymä Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY.

Helsingin talousvesi hyvälaatuista viime vuonnaKuva: Jaana Ahti-Virtanen

HSY valmistaa talousvettä Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksella ja Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksella. Talousvesi valmistetaan Päijänteen pintavedestä. Laitoksista toimitetaan vettä myös Espooseen, Kauniaisiin ja Vantaalle.

Talousveden laatua seurataan määrittämällä valvontatutkimusnäytteistä mikrobiologisia ja kemiallisia muuttujia viikoittain. Helsinkiin toimitetusta talousvedestä otettiin vuonna 2022 yhteensä 356 valvontanäytettä, joista 11:stä tutkittiin lisäksi muun muassa raskasmetalleja. Lisäksi vesilaitoksilta lähtevästä

vedestä otettiin 12 näytettä, josta määritettiin nitriittipitoisuus. Raakavedestä otettiin 18 näytettä, joista määritettiin muun muassa arseenia ja kasvinsuojeluaineita. Näiden lisäksi otettiin 21 uusintanäytettä laadun varmentamiseksi.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelujen mukaan talousveden mikrobiologiset ja kemialliset laatuvaatimukset täyttyivät vuonna 2022 kaikissa valvontatutkimusnäytteissä ja laatutavoitteet suurimmassa osassa näytteitä.

Raudan laatutavoitearvo ylittyi 21 valvontanäytteessä, mutta ylityksillä ei kaupungin ympäristöpalvelujen mukaan ollut terveysvaikutuksia. Todennäköisiä syitä raudan laatutavoitearvojen ylityksiin olivat vähäiset virtaamat ja saostumat putkistoissa. Korkeita väri- ja sameusarvoja todettiin osassa näytteistä, joissa rautapitoisuus oli koholla.

Mikrobiologiset laatutavoitteet ylittyivät kahdessa näytteessä, joissa toisessa todettiin koliforminen ja toisessa Clostridium perfringens -bakteeri. Clostridium perfringens on yleinen bakteeri ihmisen ja eläinten suolistossa. Otetuissa uusintanäytteissä ei havaittu bakteereja. Kiinteistöjen hanoista otetut näytteet eivät aina kuvaa verkostoveden laatua, Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut toteaa.

 

 
 
 

Uusimmat uutiset