Helsingin maanalaisen yleiskaavan ehdotuksessa kävely-ympäristöjä ja maalämmön periaatteita

 

Helsingin maanalainen yleiskaava 2021 koskee merkittävimpiä maanalaisia, kallioon sijoittuvia ja suunniteltuja tiloja sekä niiden tilavarauksia. Helsingissä on nykyisin yli 400 kallioon rakennettua maanalaista tilaa liikuntakeskuksista kunnallistekniikan tunneleihin.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan ehdotuksessa kävely-ympäristöjä ja maalämmön periaatteitaKuva: Justus Hirvi

Maanalaisella yleiskaavalla varataan tilat kaupungin toimivuuden kannalta tärkeimmille maanalaisille tiloille ja tunneleille. Kaava sisältää esimerkiksi vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen tilavarauksia. Lisäksi ehdotuksessa on tarkasteltu erikseen maanalaista kävely-ympäristöä ja maalämpöä.

Maanalaisessa yleiskaavassa on osoitettu maanalaisten julkisten ja kaupallisten palveluiden kehitettävät alueet. Ne sijoittuvat Helsingin keskustaan pääosin nykyisten ja tulevien raideliikenteen asemien ympäristöön.

Maanalaisen yleiskaavan tavoitteena on myös tukea laadukkaan ja viihtyisän kävely-ympäristön toteuttamista ja sitä kautta keskustan elinvoimaisuutta. Maanalaiset kävely-ympäristöt liittyvät tiiviisti kaupallisten palveluiden tarjontaan ja täydentävät maanpäällistä kävelyverkkoa.

Maanalaista yleiskaavaa laadittaessa on selvitetty myös maalämmön toteutusedellytyksiä ja vaikutuksia. Lisäksi kaavassa linjataan periaatteita, joiden mukaisesti maalämpökaivoja voidaan jatkossa suunnitella Helsingin alueelle. Tavoitteena on edistää maalämmön hyödyntämistä osana Helsingin hiilineutraaliusohjelmaa.

Ehdotus on nähtävillä osoitteessa hel.fi/kaavakuulutukset. Tarkistettu kaavaehdotus on tarkoitus viedä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi kevään 2021 aikana. Lopullisen hyväksymispäätöksen kaavasta tekee kaupunginvaltuusto.

 

 
 
 

Uusimmat uutiset