Fingrid ja Rakli pyytävät kiinteistönomistajia torjumaan sähköpulaa

 

Fingrid on kehittänyt Sähköjärjestelmän tuki -menettelyn, johon liittymällä kiinteistönomistajat voivat auttaa sähköpulan välttämisessä. Mukaan toivotaan vähintään megawatin tehon kiinteistöjä, joissa on mahdollista joustaa lyhytaikaisesti ja lyhyellä varoitusajalla.

Fingrid ja Rakli pyytävät kiinteistönomistajia torjumaan sähköpulaaKuva: Jaana Ahti-Virtanen

– Olemme pohtineet Raklin jäsenten kanssa keinoja osallistua sähköpulan torjumiseen syksyn alusta lähtien. Jäsenistölle tehdyn kyselyn pohjalta laskimme, että lyhytaikaisen kulutusjouston avulla Raklin jäsenistö voisi keventää sähköverkon kuormaa tarvittaessa noin 240 megawattia. Tämä idea on Fingridinkin laatiman menettelyn taustalla. Mahdolliset sähkökatkot nähtiin kiinteistönomistajien kannalta erittäin haitallisina, joten kiinteistönomistajilla riittää tahtoa mahdollisesti vaikeidenkin joustotoimenpiteiden toteuttamiseen, kertoo projektipäällikkö Juho Kess Raklista. 
Rakli kannustaa jäseniään osallistumaan Sähköjärjestelmän tuki -menettelyyn.

–Toimistokohteiden ilmanvaihdon jousto ja äärimmillään lyhytaikainen pysäyttäminen on merkittävin toimi, jonka voimme toteuttaa tilojen käyttöä merkittävästi haittaamatta. Sähköpulan uhatessa on erityisen hyvä syy pienentää ilmanvaihtomääriä, jolloin vältetään sähkön kulutuspiikkejä ja pienennetään merkittävästi lämpöhäviöitä. Erinomaista, että laajassa rintamassa yhdessä toimien voidaan sähkökatkoja näin jopa välttää, toteaa ympäristöpäällikkö Tuomas Helin Kevan kiinteistösijoitusyksiköstä.

Sähköjärjestelmän tuki -menettely toimii näin:

1) Fingrid lähettää varautumispyynnön tekstiviestillä etukäteen määritetyille kohteille kiristyvässä tehotilanteessa tai tilanteessa, jossa sähköpula on mahdollinen.

2) Fingrid lähettää aktivointipyynnön tekstiviestillä, kun sähköpulan riski on suuri.

3) Vastaanottaja toteuttaa kulutusjoustoa tai käynnistää varavoimaa mahdollisuuksiensa mukaan välittömästi.

4) Fingrid seuraa järjestelmän tilan kehittymistä ja lähettää tekstiviestin, kun kulutusjoustot ja varavoiman ajot voi päättää.

– Menettelyyn liittyminen on vapaaehtoista, ja tietoja menettelystä sekä siihen osallistumisesta saa nettisivuiltamme, kertoo asiantuntija Laura Ihamäki Fingridistä.

 

 
 
 

Uusimmat uutiset