Esitys: Länsiväylä tunnelissa Lauttasaareen

 

Länsiväylän ympäristön osayleiskaavoitus koskee Länsiväylää ja sen lähialueita Koivusaaressa, Lauttasaaressa ja Salmisaaressa. Helsingin kaupungin asiantuntijat ovat tehneet esityksen suunnitteluperiaatteista osayleiskaavoituksen pohjaksi.

Esitys: Länsiväylä tunnelissa LauttasaareenNäkymä Salmisaaren pohjoisrannalta Ourit-saarelle. Kuva: Satu Turula.

Suunnitteluperiaatteissa Länsiväylää esitetään Lauttasaaressa tunneliin, minkä tavoitteena on varmistaa satama- ja tavaraliikenteen sujuvuus ja poistaa Länsiväylän aiheuttamat melu- ja muut haitat.

Lauttasaaren pohjoisosaan suunnitellaan monipuolista kaupunkirakennetta, jossa eri toimintojen on tarkoitus olla hyvin saavutettavissa.

Salmisaaressa kaupunkirakenteen kehittäminen sovitetaan satamatunnelista tehtävään päätökseen. Suunnittelualueelle osoitetaan yhtenäinen rantareitti sekä pyöräilyn pääreitti Länsibaana. Lisäksi tutkitaan raitiotieyhteyttä. Alueen viher- ja virkistysverkostoa kehitetään.

– Alueeseen kohdistuu osittain ristiriitaisia näkemyksiä. Esitetyt suunnitteluperiaatteet yhteensovittavat näitä näkökulmia ja vastaavat mielestäni parhaiten kaavalle asetettuihin tavoitteisiin muun muassa kantakaupungin laajentamisesta ja liikenteen jatkuvuuden turvaamisesta, Helsingin yleiskaavapäällikkö Pasi Rajala sanoo.

Suunnitteluperiaatteet ovat Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä tiistaina 18.4.2023.

 

 
 
 

Uusimmat uutiset